17 Ağustos 2007 Cuma

ünlülerin görüşleri

ÜNLÜLERİN NEŞET ERTAŞ HAKKINDAKİ
GÖRÜŞLERİ

Bayram Bilge TOKEL
Araştırmacı-Yazar

Halk müziğine yön veren sanatçı

Neşet Ertaş söylediği türküler, bu türküleri söyleyiş tavır ve üslubu, sesini kullanma teknikleri, gerek seste, gerek sazda bastığı perdeler, bağlama çalma tekniği ve hatta kullandığı bazı makamlar ile mevcut kuralların sınırlarını zorlayan bir sanatçı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bir noktanın bilinmesi gerekir ki, Neşet Ertaş, herkes gibi çalıp söyleyen sıradan bir sanatçı değil. Türküyü bağlamaya, bağlamayı türküye bu kadar yakınlaştıran ve yakıştıran, adeta biribirlerinin içinde eritip yok eden ikinci bir sanatçı bulmak sanıldığı kadar da kolay değil. Bu ise mektebi, medresesi, oturmuş gelenekleri ve hala doğru dürüst eğitim ve öğretim metodu dahi olmayan bir sanat için oldukça önemli olsa gerek. Böyle bir süreçte bir bakıma en iyi okul da, en iyi hoca da sanatçının (mahalli sanatçı, kaynak kişi, yöre sanatçısı vb.) bizatihi kendisidir. Neşet Ertaş'ın, geleneksel musikimizin ikinci ana damarını oluşturan klasik musiki geleneği içerisinde Saadettin Kaynak'la, özellikle taşıdıkları misyon itibarıyla pek çok ortak yönünün olduğunu düşünüyorum.

Musa EROĞLU
Sanatçı

Çağımızın Karacaoğlan'ı

Neşet Ertaş sadece çalıp-okuyan bir isim değil. Sazı, sözü, müziği ile enterasan bir adam. Türkü geleneğimizde önemli bir yeri olan sanatçı. Son elli yılın örnek insanı. Geriye doğru döndüğümüz zaman ise toplumu yönlerdirmede, aşıklık geleneğinde önemli bir yeri var. Geleneğin aşıkları, bugünün yayın organları gibi. Neşet Ertaş ve onun gibilerde daha populist bir yaklaşım var. Fakat bunlar aynı zamanda iyi de bir kültür taşımacısı. Aşık Veysel gibi, Refik Başaran gibi, Bayram Aracı, Çekiç Ali, Hacı Taşan gibi...

Neşet Ertaş'ın aşıklardan farkı ise sözlerinde toplumsal temaları işlemek yerine sevda, aşk, gönül, leyla gibi lirik konulara giriyor. Bir zamanlar Karacaoğlan'ın yaptığını yapıyor. Ancak Neşet Ertaş gibilerin değerinin bilinmediğinden yanayım. Onun gibi insanların daha iyi üretebilmeleri için en azından maddi kaygıdan arındırılmaları gerekiyor.

Fatih KISAPARMAK
Sanatçı

Söz ve saz sultanı

Orta Asya'dan Orta Anadolu'ya taşınmış bir geleneğin, geleceğe kurduğu köpdüdür Neşet Ertaş. Horasan'dan sökün edip, Anadolu bozkırlarında yeniden filizlenen bir serüven ve bir sosyal romandır. Orta Anadolu bozkır türkülerinin, bozlaklarının ve yöresel Türkmen müziğinin günümüzdeki Himayalasıdır.

Hacı Taşan, Çekiç Ali, Bayram Aracı ve Muharrem Ertaş gibi büyük saz kahramanlarının iki binlerde de yankılanan çığlığıdır. Bunların yanı sıra kendisine özgü tavır ve üslubunu kabul ettirmiş, orijinal bir zevk ve renk pınarıdır halk müziğimizde. Bir bozkır çiçeği, bir yağmur bulutu ve çimen kokusudur. Anadolu insanının manevi kültür mimarlarından biridir. Benim için ise Neşet Ertaş tam anlamıyla bir tiryakilik, bir gerçek usta, bir eğitmen, bir örnek ve boynumda yaşatılması misyonunu taşıdığım bir büyük sorumluluk, yaşarken efsaneleşmiş ve klasikleşmiş bir saz ve söz sultanıdır.

Yozluk ve ucuzluk uçurumlarından bir kare boşluğa yuvarlanan ve adeta cinnet geçirip ulusal hafızamızı kaybetmemize yol açarken, halkın gücü karşısında er ya da geç boyun eğeceklerdi. Bugün yaşadığımız sürecin anlamı işte budur. Varsın N.E'nin heykelini dikmesinler kimin umurunda? Onun ve onun gibi büyük ustaların heykelleri milyonlarca kalpte, milyonlarca sazda ve bu ülkenin tapusu olan türkülerimizde zaten anıtlaşmıştı. Onun elini öpmek aslında Anadolu'nun elini öpmektir.

Türkü türkü dolan özdeki yaşa
Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaş'a
Muharrem Baba'dan Neşet Ertaş'a
Öptüm ellerini Anadolu'mun.

Cem KARACA
Sanatçı

Caz ve blues sanatçısı
Neşet Ertaş, özellikle Orta Anadolu yöresine özgü bozlak tavrını, babasından tevarüs ettiği şekliyle, olağanüstü bir gırtlak zenginliği ile sunmuştur. Neşet Ertaş türkülerinde acısı, hüznü, aşkı, sevinci ile Türk insanının hayatının yansımasını görmek olasıdır. Bu bağlamda Amerikalı bir blues sanatçısı neyse Neşet Ertaş bu tür sanatçıdır. Caz sanatçısıdır.

Ben de Neşet Ertaş'tan etkilenen sanatçılar arasındayım. Onun birçok türküsünü okudum. Olağanüstü bir gırtlağı ve sesini kullanma yeteneği var. Neşet Ertaş'ın sesini kullanması beni etkiledi. Allah her insana ses vermiştir ama onu kullanmak önemlidir. İşte gırtlağını nadir olarak kullanan sanatçıdır Neşet Ertaş.

Hiç yorum yok:

Bu gadget'ta bir hata oluştu